| | |

Ultra Hard Material Processing  
  Contact

Contact UsII-VI LASERTECH

No.1 Shunqiang Road,
Shunyi Beijing 101300, CHINA

Tel. +86-10-64398226
Fax. +86-10-60496261
E-mail:infobj@ii-vi.com
II-VI LASERTECH

375 Saxonburg Boulevard,
Saxonburg, PA 16056-9499


General manager: Chan Wu +86 10-6439 8226 ext.48126 xiquan.wu@ii-vi.com
Europe & Africa: Hangdong Wu +86 10-6439 8226 ext.48206 hangdong.wu@ii-vi.com
Asia Pacific: Juan Tang +86 10-6439 8226 ext.48116 juan.tang@ii-vi.com
China: Guohui Xiao +86 10-6439 8226 ext.48202 guohui.xiao@ii-vi.com

 

   
 
Link to II-VI corporate website
About II-VI LASERTECH | Contact |
 
 
© 2015 II-VI LASERTECH All rights reserved